Naslovna

Тaмара Пешић директор - дипломирани педагог

Катарина Љубичић - Илкић помоћник директора и професор српског језика и књижевности
Игор Лазароj помоћник директора и проф.рачунарства и информатике
Маријана Голомеић помоћник директора и професор латинског и румунскогјезика