Naslovna

Милица Барачков секретар школе
Јованка Петров шеф рачуноводства
Невена Томић Административни радник - блaгајник
Ђурица Јокић библиотекар
Маја Рајковић школски педагог

Љубица Капељ хигијеничар
Гордана Аврамов хигијеничар
Марија Шебешћан хигијеничар
Весна Палинкаш хигијеничар
Мира Дмитровић хигијеничар
Наташа Петровић хигијеничар
Воја Јовановић домар
Владимир Хрњак котлар
Mитар Новаковић мајстор