ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДНЕ

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈНМВ  1/19

Позив можете преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели можете преузети ОВДЕ

 

МАТУРСКА ЕСКУРЗИЈА

 

Оглас можете преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Обавештење о закљученом оквирном споразуму можете преузети ОВДЕ

 

НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  НАБАВКА РАЧУНАРА

ЈНМВ  2/19

Позив можете преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели можете преузети овде: ОДЛУКА1ОДЛУКА2ОДЛУКА3ОДЛУКА4ОДЛУКА5ОДЛУКА6ОДЛУКА7

 

НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈНМВ  4/19

Позив можете преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели можете преузети ОВДЕ