Драгиша Радивојевић, секретар школе
Јованка Петров, шеф рачуноводства
        Административни радник - блaгајник
Ђурица Јокић, библиотекар
Маја Рајковић, школски педагог

Љубица Капељ, хигијеничар
Гордана Аврамов, хигијеничар
Марија Шебешћан, хигијеничар
Весна Палинкаш, хигијеничар
Мира Дмитровић, хигијеничар
Наташа Петровић, хигијеничар
Владимир Хрњак, котлар
Mитар Новаковић, мајстор