САСТАВ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 

У школи постоје стручна већа за:

 

  1. матерњи језик (српски и румунски):


Председник:

Катарина Љубичић Илкић

 

Заменик председника:

Маријана Голомеић

 

 

Чланови:

Оливера Пантовић

Данијела Мареш-Ђилас

Љупка Гргин

Маргарета Кожокар

Романца Варађан


 

  1. стране језике (енглески, немачки, француски, италијански и латински):

 


Председник:

Сања Миленковић

Заменик председника:

Романца Варађан

 

Чланови:

Антонела Дан

Маја Трњанчев

Светлана Стурза

Марина Петровић

Лидија Кампфер

Маргарета Кожокар

Олга Величковски Павков

Вероника Стефан

Анета Свера

 

 


 

  1. уметност (ликовна и музичка култура):

 

Председник:

Марина Клиска                                                           Чланови:

                                                                                     Славица Ранковић

                                                                                    Невена Чолаков

Заменик председника                                               Ивана Милошевић

Роксана Чинч

 

  1. математику:


Председник:

Љубица Ранков Пејн

 

Заменик предесдника:

Дојна Ардељан

 

  Чланови:

 Данка Вишњић

Момир Ристанић

 

 


  1. рачунарство и информатику:

 


Председник:

Горан Николић

Заменик предесдника:

Тибериу Крду

 

 

Чланови:

Александар Тот

Игор Лазарој


 

 

 

 

 

  1. физику и хемију:


Председник:

Сандра Војичић

 

Заменик предесдника:

Везирка Добарџић

 

 

 

 

 

 

Чланови:

Адонис Ардељн

Анђела Спасић

Есад Добарџић

Марко Косовић


 

 

  1. биологију и географију:

 


Председник:

Десанка Васић Самоила

 

 

 

 

 

 

 

Чланови:

Ружица Дан

Славица Ристић

Јелена Личина

Илуца Панчован

Марија Ћирић

Тања Милетић

 


  1. друштвене науке (историја, социологија, филозофија, психологија, устав и права грађана и изборних предмета):

 

 


Председник:

Слободан Лауш

 

Заменик предесдника:

Невен Даничић

 

 

 

 

 

 

Чланови:

 

Вера Репац

Виорика Старовић

Данијела Барбу

Корнелија Курја

Оливера Нишевић

Сорин Јанеш

Снежана Ђенић

 


 

 


  1. физичко васпитање:

Председник:

Драгана Даниловић

Заменик предесдника:

Еуђен Чебзан Земан

 

 

Чланови:

Радмила Мандић