• Вера Репац, представник Наставничког већа
  • Везирка Добарџић, представник Наставничког већа
  • Дојна Ардељан, представник Наставничког већа
  • Виорел Балађан, представник Савета родитеља
  • Бранко Јеримић, представник Савета родитеља
  • Наташа Сретеновић, представник Савета родитеља
  • Данило Ивановић, представник локалне самоуправе
  • Милош Нишић, представник локалне самоуправе
  • Даниела Туркоане, представник локалне самоуправе