Стручни актив за развојно планирање чине представници:

 стручних већа:

веће професора матерњег језика – Маријана Голомеић и Љупка Гргин
веће професора страних језика – Сања Миленковић
веће професора рачунарства и информатике – Горан Николић
веће професора друштвених наука – Слободан Лауш
веће професора физике и хемије –Везирка Добарџић
веће професора уметности – Марина Клиска
веће професора физичког васпитања – Драгана Даниловић 

директор школе

Tamaра Пешић

 стручни сарадник

Маја Рајковић, педагог

 

 

Стручни актив за развој школског програма чине:

 представници стручних већа:

веће професора матерњег језика – Катарина Љубичић Илкић
веће професора страних језика – Романца Варађан
веће професора математике – Љубица Ранков Пеин
веће професора рачунарства и информатике – Игор Лазарој
веће професора друштвених наука – Невен Даничић
веће професора физике и хемије – Сандра Војичић
веће професора уметности – Марина Клиска
веће професора физичког васпитања – Радмила Мандић

 стручни сарадници:

Маја Рајковић, педагог
Ђурица Јокић, библиотекар

 

 

Педагошки колегијум чине:

председници стручних већа:

веће професора матерњег језика – Катарина Љубичић Илкић
веће професора страних језика – Сања Миленковић
веће професора математике  - Љубица Ранков Пеин
веће професора рачунарства и информатике – Горан Николић
веће професора друштвених наука – Слободан Лауш
веће професора физике и хемије – Сандра Војичић
веће професора уметности – Марина Клиска
веће професора физичког васпитања – Драгана Даниловић

 стручног актива за развојно планирање

 Маја Рајковић, педагог

 стручног актива за развој школског програма

 Игор Лазарој

 

 

 Педагошки колегијум чине председници

стручних већа:

веће професора матерњег језика – Катарина Љубичић Илкић
веће професора страних језика – Сања Миленковић
веће професора математике  - Љубица Ранков Пеин
веће професора рачунарства и информатике – Горан Николић
веће професора друштвених наука – Слободан Лауш
веће професора физике и хемије – Сандра Војичић
веће професора уметности – Марина Клиска
веће професора физичког васпитања – Драгана Даниловић

 стручног актива за развојно планирање

 Маја Рајковић, педагог

 стручног актива за развој школског програма

 Игор Лазарој

 

 

Тим за самовредновање

Тамара Пешић, директор
Маја Рајковић, школски педагог
Игор Лазарој, професор грађанског васпитања
Маја Трњанчев, професор енглеског језика
Еуђен Чебзан Земан , професор физичког васпитања
Виорика Старовић, професор психологије

 

 

Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Маја Рајковић, школски педагог
Невен Даничић, професор историје
Виорика Старовић, професор психологије
Еуђен Чебзан Земан, професор физичког васпиања
Маргарета Кожокар, професор румунског језика

 

 

Састав ученичког парламента: