Квалификациони периоди

28. октобар 2019.. . . . . . . . . . . . . . . . . .ПРВИ  КВАРТАЛ
23.децембар 2019 . . . .  .  . .  . . . . . . . . КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДIШТА И СЕДНИЦА НВ
30. март 2020.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ТРЕЋИ КВАРТАЛ
22.мај 2020 . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . КРАЈ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА ЗА МАТУРАНТЕ
19.јун 2020. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .КРАЈ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА ЗА I, II,III РАЗ.

  

Подела књижица, сведочанстава и диплома

На крају полугодишта: 27. 12. 2019. 

На крају наставног периода:

Матуранти: ЈУН 2020.

Ученици I, II, III разреда: 28. 06. 2020.