Од 18. до 22. маја: разредни испити

ПЕТАК 22. мај, 1500седнице одељењских и наставничког већ 

ПЕТАК, 22. мај: крај наставног периода за матуранте

ПОНЕДЕЉАК, 25. мај:пријава матурског испита са комплетном документацијом:

пријаве и комплетну документацију прикупља одељењски старешина са руководством одељењске заједнице и предају директору до 1300;

садржај докаументације: попуњена пријава за полагање матурског испита, извод из матичне књиге рођених, сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду и 3 примерка матурског рада;

 

СРЕДА, 27.мај:

1500 -   седница испитног одбора (обавезно присуство свих професора матерњег језика)
1530писмени испит из матерњег

 

ПЕТАК, 29.мај:

1500 - седница испитног одбора (обавезно присуство свих професора математике и страног језика)
1530писмени испит из математике и страног језика

 

ПОНЕДЕЉАК, 01. јун:

1500 – седница испитног одбора (обавезно присуство свих чланова испитних комисија)
одбрана матурског рад

 

МАТУРСКО ВЕЧЕ  У периоду од 02. до 05. јуна

 

ПОНЕДЕЉАК 08. јун:

1400 – седница испитног одбора и наставничког већа
(утврђивање успеха на матурском испиту, добитника Вукових и специјалних диплома, избор ђака генераци

 

СРЕДА, 10. јун:

1730подела диплома
1930коктел