почиње завршава одмор     почиње завршава одмор
пречас 07:30 07:55 5`   пречас 07:30 07:55 5`
1 08:00 08:45 5`   1 08:00 08:30 5`
2 08:50 09:35 20`   2 08:35 09:05 15`
3 09:55 10:40 5`   3 09:20 09:50 5`
4 10:45 11:30 15`   4 09:55 10:25 15`
5 11:45 12:30 5`   5 10:40 11:10 5`
6 12:35 13:20 5`   6 11:15 11:45 5`
7 13:25 14:20 5`   7 11:50 12:20 5`
8 14:25 15:10     8 12:25 13:05  

Пречас  (искључиво за верску наст и грађанско васпитање и физичко васпитање, као и Изборне програме)

8. час   (искључиво за верску наставу, грађанско васпитање, физичко васпитање, Изборне програме и мање групе за стране језике)