БИЛАНС СТАЊА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА можете преузети ОВДЕ

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА можете преузети ОВДЕ

 

БИЛАНС СТАЊА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА можете преузети ОВДЕ

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА можете преузети ОВДЕ

ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2019. можете преузети ОВДЕ

БИЛАНС СТАЊА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА можете преузети ОВДЕ

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМЕЊИМА можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА можете преузети ОВДЕ