• БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године можете преузети ОВДЕ
  • БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године можете преузети ОВДЕ
  • ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године можете преузети ОВДЕ
  • ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године можете преузети ОВДЕ
  • ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године  можете преузети ОВДЕ

 

  • План буџета за 2022. годину можете преузети ОВДЕ