Назив: Гимназија "Борислав Петров Браца"
Адреса: Михајла Пупина 1
Телефон: (013) 836 448
Телефон/телегакс: (013) 830 769
Електронска поштаinfo@vrsackagimnazija.edu.rs
Сајт школе: www.vrsackagimnazija.edu.rs
Фејсбук страница: www.facebook.com/vsgim
YouTube канал: www.youtube.com/vsgimnazija
Општина: Вршац
Округ: Јужнобанатски
Марични број школе: 08060967
Шифра делатност: 80210
Школа постоји: од краја 18. века (1790. године)
Укупан број ученика: 557 у школској 2012/2013. години
Кадровска структура:
53 наставника са високом стручном спремом,
3 магистра наука
2 стручна сарадника - педагог и библиотекар

Основна карактеристика наше школе је та што је двојезична, настава се изводи на српском и румунском наставном језику.  Школа се налази у пограничној зони, у близини границе са Румунијом.Одликују је мултикултуралност, као и мултиконфесионалност. Код нас се изучавају енглески, немачки, француски и руски страни језици ,а од  1997.године ученици имају могућност да науче и италијански језик као други страни језик. Од 1994. године збратимили смо се са Колеџом ″Константин Дијаконович Лога″ и Српском теоретском гимназијом ″Доситеј Обрадовић″ из Темишвара.

 

Снаге наше школе:

- Руковођење директора и Наставничког већа карактерише тимски рад и дефинисање заједничких циљева.
- Континуирано одлажење професора и ученика на семинаре које организује ИС Петница
- Школа омогућава перманентно усавршавање професора (велика посећеност семинара Јануарски дани просветних радника)
- У школи активно функционише Ђачки парламент

Снаге наше школе: