Мисија наше школе

је да очувањем добре традиције и усвајањем нових научних чињеница омогућимо:

- Ђацима са стекну знања која ће им бити добра основа за даље студирање.
- Наставницима сталан и стручан професионалани развој, и да на тај начин дамо свој допринос развоју средине у којој живимо.

Визија

Желимо да постанемо још модернија школа опремљена средствима савремене технологије која прати савремене токове образовања и васпитања, а која се развија кроз сталну сарадњу свих заинтересованих група, бољу опременост школе и стручно усавршавање запослених.