У школи је запослено 56 наставника, од тога 53 имају високу стручну спрему, 3 су магистри. Има 2 стручна сарадника: педагога и библиотекара.

Простор:

Настава се одвија у 26 кабинета, постоји фискултурна сала, библиотека са 20000 књига, амфитеатар са 200 места и атријум-двориште у коме ђаци проводе време у току великог одмора.

Физичко окружење:

Вршачки брег, близина границе са Румунијом , градско језеро, парк.
Културне установе: Градска библиотека, Народно позориште ″Стерија″, Градски музеј, Спортско-пословни центар ″Миленијум″. Наши ученици активно учествују у књижевним вечерима које организује Књижевна општина Вршац (КОВ). Неки професори и ђаци баве се фолклором у културно уметничким друштвима КУД ″Лаза Нанчић″, КУД ″Лућафарул″, КУД ″Грозд″. Стална сарадња остварује се и са Позориштем Румунске заједнице.
Образовне установе: Интезивна сарадња са локалним средњим школама: Хемијско-медицинском, Техничком школом ″Никола Тесла″, Пољопривредном школом, са Домом ученика, Музичком школом ″Јосиф Маринковић″ Вишом школом за образовање васпитач.

Невладине организације:

Црвени крст, ″Конкордија″ (уметничко-изложбени простор). Наши ђаци и професори су укључени у природњачко друштво ″Геа″. ″Вршац лепа варош″ и Друштво љубитеља старина ″Растко Рашајски″ проучавају знаменитости, традицију и културну баштину Вршца. Школа је примљена у чланство српско-француског друштва, а у граду постоји још и српско-аустријско и српко-грчко друштво, као и Друштво пријатеља Румуна.
Медији: Телевизије ″Банат″, ″Лав″ , , Новине ″Вршачка кула″ , ″Лумина″ , Вршачке вести″.