Данас се у вршачкој гимназији настава одвија на српском и румунском језику. У њој се стиче опште образовање за даље школовање у трајању од четири године.

У школи постоји природно-математички, друштвено-језички и општи смер.  
 
<програм сва три смера!!!>