Данас се у вршачкој гимназији настава одвија на српском и румунском језику. У њој се стиче опште образовање за даље школовање у трајању од четири године.

У школи постоји природно-математички, друштвено-језички, општи смер на румуском језику, а од школске 2022/2023 отворено је и спортско одељење.