*Напомена - План и програм наставе и учења за ученике са посебним спосоностима за спорт остварује се и у складу с Правилником о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/20), у делу који се односи на план и програм наставе и учења за следеће предмете природно-математичког смера за први разред:
– Српски језик и књижевност;
– Латински језик;
– Историја;
– Географија;
– Биологија;
– Математика;
– Физика;
– Рачунарство и информатика;
Уџбеници наведених предмета за овај смер исти су као и уџбеници са списка који се односе на природно-математички смер
Српски језик и књижевност:
природно-математички/друштвено језички смер
-Читанка и граматика-уџбенички комплет, А.Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић, Душка Кликовац, Љиљана Николић, Едука, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-427/2018-03 од 11.03.2019.
Српски језик као нематерњи:
-за први, други и трећи разред не постоје адекватни уџбеници према новом плану наставе и учења
Румунски језик и књижевност:
-Читанка за први разред гимназије на румунском језику и писму, Раду Флора, ЈП Завод за уџбенике, Београд, 2013.
Математика:
Природно-математички/ друштвено-језички
- Maтематика 1, уџбеник са збирком задатака, Н.Икодиновић, Клетт, 2019
Решење Министарства просвете: 650-02-241/2019-03
Природно математички:
-Математика, збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић, Ж.Ивановић, Круг, 2021.
Општи смер:
-Математика, за гимназије и стручне школе са четири часа недељно, на румунском језику и писму, П.Миличић, ЈП „Завод за уџбенике“, Београд
Број и датум решења министра, покр. секретара: 601-04-92/91 од 20.6.1991.
Физика:
Природно-математички/ друштвено-језички смер
-ФИЗИКА 1 (уџбенички комплет – Физика 1, уџбеник за први разред гимназије и
- Физика 1, збирка задатака и тестова за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
650-02-121/2021-03 од 20.7. 2021.
Хемија:
Природно математички/друштвено-језички смер
-Хемија 1, уџбеник за први разред гимназије, Т.Недељковић, Нови Логос
Број и датум решења министра: 611-00-1699/2018-03 од 13.11.2018.
Енглески језик:
Енглески језик као први страни, сви смерови:
-Focus 2, уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска, енглески језик за први разред гимназије. S.Key, V.Jones, Акроноло доо
Број и датум решења министра: 650-02-223/2019-03 од 03.06.2019.
Енглески језик као други страни:
-Real life elementary, уџбеник и радна свеска, енглески језик за први разред средње школе, Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle.. Акроноло доо
Број и датум решења министра: 650-02-261/2019-03 од 16.07.2019.
Немачки језик:
За све смерове:
-DIREKT 1 – (уџбенички комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском) немачки језик за 1 разред гимназије, (пета година учења), Ђорђе Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Klett, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.
Италијански језик:
За све смерове: (користи се у првој и другој години)
-Nuovo Espresso 1, A1 L.Ziglio, G.Rizzo, A. Edizioni, Educational Centre, 2014.
Број и датум решења министра: 680-02-254/2008-06 od 24.10.2008.
Латински језик:
За све смерове:
-AIN TU? Почетни уџбеник латинског језика за гимназије, В.Недељковић, М.Бакић, Ј.Савић, Едука, 2020.
Број и датум решења министра: 650-02-6/2020-03 од 11.5.2020.
Француски језик:
Француски као други страни:
-Version orginele rouge (уџбенички комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском) - француски језик за први разред средње школе, Monique Denyer, Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri, Клетт, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-239/2019-03 од 15.07.2019.
Географија:
Природно математички/друштвено језички смер:
Географија 1, уџбеник за први разред гимназије, Д.Шабић, Р. Голић, С.Вујадиновић, Нови Логос, 2019.
Биологија: сви смерови
-Биологија 1, уџбеник за први разред гимназије, С.Трифуновић, Д.Цветковић, А.Лазаревић, Завод за уџбенике, 2021.
Историја: сви смерови:
-Историја 1, уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Н.Вујчић, Београд, Фреска
Број и датум решења министра: 650-02-242/2019-03 од 29.07.2019.
Рачунарство и информатика:
Сви смерови:
-Рачунарство и информатика 1, уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Клетт, Београд
Број и датум решења министра : 650-02-270/2019-03 од 19.08.2019.
Ликовна култура:
Сви смерови:
-Ликовна култура, први разред гимназије, М.Чудов, Клетт, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-456/2019-03 од 04.02.2020.
Mузичка култура:
Сви смерови
-„Водич кроз историју музике“ уџбеник музичке културе од 1. до 4. разреда друштвено језичког смера и општег типа и природно-математичког смера O.Ђурић, Т.Николић, Доминанта Ђурић
Број и датум решења министра:
650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.
Српски језик и књижевност:
Природно-математички/друштвено-језички смер
-Читанка 2, Српски језик и књижевност за други разред гимназија и средњих стручних школа, А.Стишовић Миловановић, В.Живковић, Едука, Београд
Број и датум решења министра 650-02-673/2019-03 од 11.05.2020.
-Српски језик 2, Српски језик и књижевност – за други разред гимназије и средњих стручних школа, Д.Кликовац, Ј.Николић, Едука, Београд
Број и датум решења министра 650-02-673/2019-03 од 11.05.2020.
Румунски језик и књижевност:
-Читанка II за гимназије на румунском језику и писму, Р.Флора, ЈП „Завод за уџбенике“,Београд
Број и датум решења министра, покр. секретара: 650-436/88 од 28.6.1988.
Математика:
Природно математички:
-Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник, Н. Икодиновић, С.Димитријевић, С.Алексић, Клетт, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-663/2019-03 од 22.04.2020.
-Математика, збирка задатака и тестова за други разред гимназија, Срђан Огњановић
Живорад Ивановић, Круг, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-63/2021-03 од 08.07.2021.
Друштвено-језички смер:
-Maтематика 1 2,М.Јоковић, И.Томић, Круг, Београд
Општи смер:
-Математика за гимназије општег смера, на румунском језику и писму, Г.Војводић, В.Петровић, Р.Деспотовић, ЈП „Завод за уџбенике“,Београд
Број и датум решења министра, покр. секретара: 601-04-51/129 од 11.7.1991.
Физика:
Природно математички смер:
Физика 2 - Уџбеник за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Н.Чалуковић, Круг, Београд
-Физика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд
Друштвено-језички смер
-Физика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд
Општи смер:
-Физика, за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера, на румуском језику и писму, М.Распоповић, Ј.Шетрајчић, З.Распоповић, ЈП „Завод за уџбенике“,Београд
Број и датум решења министра, покр. секретара: 650-02-80/2005-06 од 2.8.2005.
Хемија:
Природно математички смер:
-Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Снежана Рајић, Нови логос,2020.
Решење Министарства просвете: 650-02-45/2020-03
-Практикум из хемије за други разред гимназије, Бранка Кујовић, Марина Влаховић
Друштвено језички смер:
-Практикум из Хемије 2 за други разред гимназије природно-математичког, општег и друшвено-језичког смера М.Влаховић, Б. Кујовић, Логос, 2020
Енглески језик:
Енглески језик као први страни језик, сви смерови:
-Focus 3, уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска, енглески језик за први разред гимназије. S.Key, V.Jones Акроноло доо
Број и датум решења министра: 650-02-542/2019-03 од 30.12.2019.
Енглески језик као други страни језик, сви смерови:
-Real life Preintermediate , уџбеник и радна свеска, енглески језик за други разред средње школе, P. Reilly, R.Dawson, M. Uminska и D. Chandler; S. Cunningham и P.Moor, Акроноло
Број и датум решења министра: 650-02-537/2019-03 од 04.02.2020.
Немачки језик/ Сви смерови:
DIREKT 2 – (уџбенички комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском), немачки језик за 2 разред гимназије (шеста година учења), Ђ. Мотa, В.Николовски, Л. Ракићевић, Б.Ћвиковска, О. Вомачкова, Клетт, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-664/2019-03 од 22.04.2020.
Италијански језик:
За све смерове: (користи се у првој и другој години)
Nuovo Espresso 1, A1 L.Ziglio, G.Rizzo, A. Edizioni, Educational Centre,2014.
Број и датум решења министра: 680-02-254/2008-06 od 24.10.2008.
Латински језик:
Друштвено језички /општи смер
Латински језик за II разред гимназије, М.Пакиж, Б.Пендељ, М.Кисић, Т.Киселички Ваш ЈП Завод за уџбенике, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-671/2019-03 од 10.03.2020.
Француски језик:
Француски као други страни:
Version originale blue (уџбенички комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском) - француски језик за први разред средње школе, Monique Denyer, Agustín Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure, Lions-Olivieri, Kлетт, Београд,2020. (други део уџбеника, одн. уџбеничког комплета)
Географија/ Сви смерови:
-Географија 2 уџбеник за други разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Нови Логос
Број решења министарства: 650-02-669/2019-03 од 11.05.2020.
Биологија/ Сви смерови:
-Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије, Г.Милићев, М.Кокотовић, Љ.Лалић, Клетт, Београд
Број решења министарства: 650-02-60/2020-03
Историја:
Природно математички смер:
-Историја 2, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред природно-математичког смера, Д.Лопандић, А.Колаковић, М.Милиновић, Нови Логос, Београд, 2020.
Број решења министарства: 650-02-35/2020-03
Друштвено језички смер:
-Историја 2, Р.Радић, В.Рашковић, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије општег и друштвено језичког смера, Фреска, Београд, 2020.
Број и датум решења министра :
650-02-62/2020-03
Психологија/ Сви смерови:
-Психологија за други разред гимназије, Б.Милојевић Апостоловић, Н.Јовановић, Нови Логос, Београд
Број и датум решења министра: 650-02-668/2019-03 од 11.05.2020.
Рачунарство и информатика:
-Рачунарство и информатика 2, уџбеник за други разред гимназије, Ф.Марић
Број решења министра: 650-02-42/2020-03
Ликовна култура:
Природно математички смер:
-Ликовна култура 2, уџбеник за други разред природно математичког смера, Л.Жупанић, Шуица, Клетт, Београд
Друштвено језички смер:
-Ликовна култура 2, уџбеник за други разред друштвено језичког смера, Л.Жупанић, Шуица, Клетт, Београд
Број решења :650-02-43/2020-03
Музичка култура / Сви смерови:
„Водич кроз историју музике“ уџбеник музичке културе од 1. до 4. разреда друштвено језичког смера и општег типа и природно-математичког смера O.Ђурић, Т.Николић, Доминанта Ђурић
Број и датум решења министра: 650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.